تذکر

بالت

  دقت داشته باشید تصاویر ارسالی تکی بوده وکلاژ (ترکیب چند عکس) نباشد.

بالت

   تصاویر ارسالی با کیفیت خوب و قابل مشاهده باشد .

بالت

  تصاویر را بصورت فایل زیپ شده و حداکثر 50 مگابایت ارسال نمائید.

 

ارسال تصاویر

مشخصات
دقت داشته باشید فایل باید حتما زیپ شده باشد و کمتر از 50 مگابایت